پارافریز کردن جملات در رایتینگ

۱- در پارافریز کردن هم می توان از روش های Lexical بهره برد و هم روش های Structural.

۲- در استفاده از Synonym ها باید دقت کرد که جایگاه کلمه جدید در جمله (از نظر Collocation و Connotation) صحیح باشد؛ در غیر اینصورت معنای اولیه جمله تغییر خواهد کرد و در بسیاری از موارد معنایی نامعقول برای ممتحن خواهد داشت.

۳- از جمله روش های Structural، تغییر جمله به عبارت (و بالعكس)، تغییر جملات معلوم به مجهول (و بالعكس) و تغییر ترتیب کلمات می باشند؛ با شرط اینکه معنای اوليه جمله دستخوش تغییر نشود.

۴- هیچ الزامی نیست که تمامی قسمت های جمله تغيير کنند و تغییر حداقل ۲ یا ۳ بخش جمله اصلی کفایت می کند.

 

1 در مورد “پارافریز کردن جملات در رایتینگ”

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.