پروشات

پارافریز کردن جملات در رایتینگ

۱- در پارافریز کردن هم می توان از روش های Lexical بهره برد و هم روش های Structural. ۲- در استفاده از Synonym ها باید دقت کرد که جایگاه کلمه جدید در جمله (از نظر Collocation و Connotation) صحیح باشد؛ در غیر اینصورت معنای اولیه جمله تغییر خواهد کرد و در بسیاری از موارد معنایی …

پارافریز کردن جملات در رایتینگ ادامه مطلب »